News Item: PERJUMPAAN 30 Jan 2009 di BESUT
(Category: Activities)
Posted by admin
Thursday 05 February 2009 - 23:30:06

Perjumpaan di Besut telah dihadiri oleh seramai 60 orang bekas pelajar TMS.


tmesa_30jan09_bst_1.jpg

tmesa_30jan09_bst_2.jpg


This news item is from TMESA: TMS Ex-Students Association
( http://www.tmesa.org/install/news.php?extend.47 )